Adres:

ul. Kościuszki 13 p. 318,

10-502  Olsztyn

 

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

tel. 514 727 534

e-mail: kontakt@magdaczerniak-psycholog.pl

fb: magda.czerniak.psycholog

Oferta

Poniżej przedstawiam podejścia terapeutyczne i metody z których korzystam w swojej pracy. Są to techniki tzw. terapii krótkoterminowej. Oznacza to, że na początku naszych spotkań w porozumieniu z dzieckiem i rodzicem opracowujemy plan działania, cel oraz ilość spotkań potrzebnych do osiągnięcia celu. Ta liczba zależy od potrzeb dziecka i nastolatka.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR)

Metoda Kids Skills - Dam radę!

Porozumienie bez przemocy (NVC)

Założenia terapii poznawczo-behawioralnej opierają się na istnieniu silnego związku między myśleniem, a nastrojem i zachowaniem. Od tego, co uważamy zależy to, jak się czujemy i jakie działania podejmujemy. Jeśli posiadamy negatywne przekonania na swój temat lub o innych, będzie to wpływać na nasze samopoczucie i zachowanie. Myśli pojawiają się często automatycznie. Czasem nawet nie zdamy sobie sprawy z ich pojawienia, a już mają na nas duży wpływ. Techniki poznawczo-behawioralne umożliwiają nam bardziej świadome zauważanie naszych myśli i zamienianie ich na bardziej pozytywne i pomocne. Mamy na to wpływ. Często, by zmienić nastrój i zachowanie, potrzebna jest najpierw zmiana myślenia. Terapia poznawczo-behawioralna ma wysoką skuteczność w pracy z dziećmi i nastolatkami, szczególnie w przypadku lęków, silnego zamartwiania się czy obniżonego nastroju.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach opiera się z kolei na założeniu, że każdy człowiek posiada wystarczająco dużo umiejętności, mocnych stron i doświadczeń, które pozwolą mu samodzielnie poradzić sobie z każdą trudnością. Rolą terapeuty jest uświadomienie mu tego i towarzyszenie w procesie zmiany. To podejście nie skupia się na problemie, ale na tym, by osoba (przy wsparciu ze strony psychologa) znalazła najlepsze dla siebie rozwiązanie swoich trudności. Główną filozofią TSR jest: "Jeśli coś działa, rób tego więcej. Jeśli coś nie działa, spróbuj czegoś innego. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego". W pracy z dziećmi i nastolatkami ten nurt dobrze się sprawdza przy obniżonym poczuciu własnej wartości, małej wierze we własnej możliwości, niskiej motywacji do działania i w przypadku kryzysów emocjonalnych.

Metoda Kids Skills wywodzi się z podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Można nią pracować z dziećmi do 12 r.ż. Jej motto to: "Umiejętności zamiast problemów!". W tym podejściu zastanawiamy się, jaką nową umiejętność (supermoc) może zdobyć dziecko, żeby lepiej sobie radzić. Uczymy je, jak zachowywać się w inny sposób, nie zakazując mu niczego, ani nie skupiając się na problemie. Cały proces odbywa w pełnej współpracy z rodzicami i najbliższego otoczenia, które wspiera dziecko w zdobywaniu nowych zdolności. Stosując tę metodę, skupiamy się na tym, co jest w dziecku dobre. Koncentrujemy się na  jego mocnych stronach - rozwijamy je i wzmacniamy. Dobrze się ona sprawdza w przypadku obniżonej samooceny oraz trudności o naturze emocjonalnej lub behawioralnej. Do pracy z nastolatkami została opracowana inna wersja tej metody - Mission Possible. Skupia się ona na zwiększeniu motywacji do działania i osiągnięciu zaplanowanych celów.

Porozumienie bez przemocy jest to bardzo często używany przeze mnie w pracy sposób komunikacji. Dlatego w nagłówku tej strony jest żyrafa, będąca symbolem tego podejścia :)  Używamy zwrotu "język żyrafy" - czyli język pełen akceptacji, empatii dla drugiej osoby, ale jednocześnie asertywny i broniący własnych granic. Przeciwieństwem jest "język szakala" - agresywny, krytyczny, osądzający. Podstawą komunikacji bez przemocy jest wyrażanie swoich uczuć i potrzeb, a także skupianie się na faktach, nie opiniach i ocenach. Dzieci bardzo lubią metaforę żyrafy i szakala, przemawia ona do nich i chętnie uczą się tego sposobu rozmowy. Zachęcam również rodziców do stosowania technik porozumienia bez przemocy, ponieważ sprzyjają one nawiązywaniu głębszej relacji z dzieckiem i kształtowaniu poczucia wzajemnego szacunku.